Để quản lý tài liệu và file hình ảnh  trong phần mềm Zinwork  bạn vào mục “Quản lý file” để tải tài liệu lên hoặc lúc tạo việc bạn có thể đính kèm tài liệu hoặc hình ảnh vào công việc .

Bạn có thể xem video hướng dẫn ở dưới :

+ Phiên bản Web app

+ Phiên bản Mobile

Có 2 cách để mình có thể nhập sản phẩm vào kho hàng :

Cách 1: Nhập dữ liệu kho hàng từ Excel, mục “Kho hàng” chọn “Nhập Excel”. Có thể tải file
Excel mẫu rồi điền đầy đủ thông tin sản phẩm

Cách 2: Nhập dữ liệu bằng tay từng sản phẩm. Bạn có thể xem video hướng dẫn dưới đây

+ Phiên bản Web app

+ Phiên Bản Mobile

Bạn có thể nhập thu chi  vào phần mềm Zinwork để dễ quản lý số tiền thu chi trong một tháng của công ty mình

video hướng dẫn bên dưới :

+ Phiên bản Web App

+ Phiên bản Mobile

Có 2 cách nhập thiết bị vào khách hàng :
Cách 1 : Phần mềm Zinwork cũng hỗ trợ người dùng có thể đưa dữ liệu thiết bị vào khách hàng  bằng cách nhập liệu từ file excel (bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ phần này )
Cách 2 : Nhập từng thiết bị bằng tay vào khách hàng phần này bạn có thể tham khảo video hướng dẫn ở dưới
+ Phiên bản Web App

+ Phiên bản Mobile

Có 2 cách nhập khách hàng vào phần mềm zinwork :
Cách 1 : Nhập bằng file Excel có sẵn bạn có thể tải file mẫu của chúng tôi rồi sửa lại thông tin cho thích hợp rồi tải file lên là được (bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ phần này )
Cách 2 : Nhập từng khách hàng bằng tay trên phần mềm phần này bạn có thể tham khảo video hướng dẫn ở dưới
+ Phiên bản Web App

+ Phiên bản Mobile

Bạn có thể tham khảo cách tạo việc mới cho nhân sự qua video ở dưới :

+ Phiên bản Webapp

+ Phiên bản Mobile