Để mời thành viên vào nhóm và phân quyền sử dụng. Vào menu góc trên bên trái mục “Nhân sự, chọn Mời tham gia, nhập email của người cần mời (khi người này có ID và Pass của Zinwork), nhập Chức vụ/vị trí, quyền truy cập sau đó ấn “Mời” để hoàn thành gửi lời mời. Chức năng này chỉ có trong phân quyền đối với cấp quản lý.

Bạn có thể xem video hướng dẫn bên dưới :

Vào menu góc trên bên trái, xong bấm vào tên của nhóm, sẽ hiện ra thông tin nhóm. Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây :

+ Phiên Bản Web App

+ Phiên Bản  Mobile