Chính sách bảo mật thông tin

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đăng ký sử dụng các dịch vụ phần mềm của Zinwork, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Tên doanh nghiệp, địa chỉ , người liên hệ, số điện thoại, email và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp Zinwork xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp Zinwork có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Zinwork

Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp được đánh dấu *, Quý khách hành có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho Zinwork khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế Quý khách hàng nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình tạo tài khoản, đăng ký mua các sản phẩm, dịch vụ của Zinwork.

2.Phạm vi sử dụng thông tin

Zinwork cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

  • Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm mà Zinwork cung cấp cho khách hàng.
  • Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
  • Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
  • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Zinwork cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Zinwork.

4.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

eKGIS cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn. Zinwork cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

3 quy định về bảo mật dữ liệu của Zinwork là nguyên tắc cốt lõi quyết định cách chúng tôi xử lý dữ liệu của nhóm của bạn. Mọi hoạt động của Zinwork đều tuân thủ ba quy định cơ bản này:

  1. Dữ liệu của bạn là của bạn
  2. Dữ liệu của bạn được bảo vệ
  3. Bạn có thể di chuyển dữ liệu của mình

Chúng tôi hiểu được tính chất quan trọng của việc giữ cho dữ liệu của nhóm của bạn an toàn và bảo mật. Chúng tôi cam kết lấy uy tín làm nền tảng để xây dựng quan hệ với khách hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin tổng quan về bảo mật của chúng tôi.